Betrouwbaar medium online

Voor direct contact met een medium:

Bel 0909-9700 90cent p/m, kies optie 2 gevolgd door ingave van het boxnummer van de consulent van uw keuze.

Medium

MediumEen helderziend medium is in staat energetische beelden te zien. Dit kunnen verschillende beelden zijn zoals symbolen, een aura, entiteiten en dierbare overledenen. Entiteiten uit de fijnstoffelijke geestenwereld zijn voor de meeste ogen niet zichtbaar. Een medium ziet deze omdat het derde oog van het medium sterk ontwikkeld is. Op het moment dat een medium symbolen opvangt tijdens een reading, worden deze symbolen door de begeleiders van het medium of van degene waarvoor de reading bedoeld is geprojecteerd op het derde oog. De begeleiders willen hiermee een boodschap overbrengen om antwoorden en inzichten te geven in vaak lastige situaties die ons bezighouden. Ook zien mediums de aura rond mensen, dieren en zelfs planten. De aura is het energieveld om ons heen en bestaat uit verschillende lagen van kleuren. Elk mens heeft een uniek energieveld en vooral bij mensen is dit energieveld heel dynamiek. Uit de aura kan een helderziend- of voelend medium veel informatie halen over de fysieke, maar ook de emotionele gesteldheid waarin wij verkeren.

Een helderziend, -horend of voelend medium

Naast het helder zien, het zien van energie of energetische beelden is energie ook te voelen. Iemand die energie voelt noemen wij een heldervoelend medium. Ook de aura is voor sommigen niet te zien, maar wel te voelen. Daarnaast kan een heldervoelend medium vaak met zijn of haar begeleiders communiceren door middel van gevoel. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de begeleiders of gidsen het medium bepaalde emoties laat voelen die tijdens een belangrijke gebeurtenis bij de persoon waarvoor de reading bedoeld is aanwezig waren.

Een begeleider kan ook boodschappen doorgeven via helderhoren. Een helderhorend medium hoort de woorden letterlijk en geeft direct door wat hem of haar wordt verteld. Zodra er een vraag wordt gesteld krijgt het medium het antwoord direct door vanuit ‘de andere kant’. Dit zijn bijna altijd antwoorden waar op niemand anders had kunnen komen. Onze begeleiders willen niets liever dan dat wij weten dat zij er zijn en ons ondersteunen. Zodra zij via een medium kunnen communiceren proberen zij te bevestigen dat zij er werkelijk zijn om ons te overtuigen van het feit dat wij niet alleen zijn. Elke mogelijkheid om met ons te communiceren grijpen zij aan. Soms laten zij een medium een bepaalde geur ruiken wat bij een bepaald moment hoort of wat typisch is voor de overledenen waarmee het medium communiceert. Ook voor een medium zelf is het belangrijk bevestiging te geven en te laten weten dat de antwoorden niet vanuit hem of haar zelf komen.

In tegenstelling tot een paragnost is het voor een medium vaak wel duidelijk waar het antwoord vandaan komt. Dit kan bijvoorbeeld een begeleider zijn of een overleden dierbare die met hen communiceert. Er zijn verschillende mediums met ieder hun eigen manier van werken. Sommigen hebben de mogelijkheid helderzien, helderhoren, heldervoelen, helderruiken en helderweten te combineren.

Een betrouwbaar medium

Betrouwbaar mediumEen betrouwbaar medium zal je altijd bewijs geven van het contact wat deze met een gids, begeleider of overleden dierbare heeft. Een betrouwbaar medium vraagt je niet vooraf zelf alle informatie te geven, maar begint uit zichzelf te vertellen over jou of je overleden dierbaren. Ook is een betrouwbaar medium te herkennen aan de directheid waarmee deze werkt. Hij of zij zal niet overal omheen draaien of antwoorden geven die op vele verschillende manieren te interpreteren zijn. Wel zijn en blijven alle mediums gewoon mensen en vragen zij regelmatig bevestiging om er zeker van te zijn dat zij de doorgegeven informatie juist interpreteren.

Een reading van een medium online

Ook mediums online kunnen je heel goed helpen omdat er in de energetische of ook wel genoemd astrale wereld geen afstand bestaat. Zodra een medium online je stem horen en contact maken met je energie kunnen zij op afstand aanvoelen hoe je je voelt en zich af stemmen op jouw energie. Ook voor onze begeleiders bestaat er geen afstand. Zij geven je de informatie die je nodig hebt en proberen je vragen vanuit alle liefde zo goed mogelijk te beantwoorden. Zij hebben geen oordeel, het is hun doel ons in dit leven zo goed mogelijk bij te staan en te helpen.

Kortom: Een reading bij een betrouwbaar medium online is een hele bijzondere ervaring.